Lovgivning om indholdsdeklarationer

Få læst siden op

 

041-0004Fra januar 1998 skal alle kosmetiske produkter være forsynet med oplysninger om indholdsstoffer.

Ved kosmetik forstås produkter, som bruges på kroppens ydre, og som er bestemt til at rense, parfumere, beskytte, ændre udseende eller korrigere kropslugt.

Kosmetik omfatter altså produkter som tandpasta, creme, deodorant, makeup, sæbe, shampoo, legetøjskosmetik, hårfarve mv.

Reglerne gælder for alle kosmetiske produkter købt inden for EU. Man skal være opmærksom på, at andre regler for deklaration kan gælde i lande uden for EU.

Ingredienserne i kosmetik har særlige navne, der skal bruges på deklarationerne. Disse navne kaldes INCI-navne (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Stofferne må ikke angives med andre navne og skal altid staves på samme måde.

Planter og plantedele er angivet med deres botaniske navn på latin.

Parfume skal være anført med ordene: Parfum eller Fragrance eller Aroma.

Der findes flere tusinde forskellige duftstoffer, som kan anvendes til at komponere en parfume. Siden marts 2005 er 26 af disse duftstoffer blevet deklarationspligtige, dvs. navnet på det konkrete duftstof skal fremgå af deklarationen, hvis det er i produktet over en vis mindste mængde. Herudover skal produktet stadig være deklareret med ordene: Parfum eller Fragrance eller Aroma.